MAS Hakkında

Temel Tanımlar

Veri toplama ve üretim yönetim sistemi için gerekli tanımlar yapılır (ERP sistemden aktarılır).


MAS Üretim Yönetimi Sistemi

MAS, makine-operatör-ERP arasında bir ara yüz sağlar ve çift yönlü bilgi akışı kurar. Operatörler, MRP/ERP sisteminden on-line aktarılan iş emirlerini seçer veya başlatırlar. Üretim başlat-bitir, vardiya değiştir, duruş, hurda.vb. işlemlerini gerçekleştirirler. Üretimden gerçek zamanlı ve anlık bilgi toplayarak üretim performans takibi sağlar. MAS operatör paneli PLC ve planlama çizelgesi ile entegre çalışır.

MAS Üretim Yönetimi Sistemi aracılığıyla üretim performans takibi yaptığınızda elde edeceğiniz kazançlardan bazıları;

 • Üretim durum, miktar ve sürelerinin gerçek zamanlı takibi
 • Duruş ve firelerin gerçek zamanlı takibi
 • OEE, performans, kapasite kullanım takibi
 • Personel çalışma süre ve verim takibi
 • Dashboard ve Andon panelleri aracılığı ile anlık üretim performans takibi
 • Üretim, bakım, kalite operatör panelleri ile kolay kullanım ve otomasyon
 • Üretim operasyon ve ürün ağaç işlemlerinin girilebilmesi olarak özetlenebilir.

MAS Bakım Yönetimi Modülü

Bakım faaliyetlerinin üretim, kalite güvence, planlama ve diğer iş süreçleri ile entegre yapıda ortak bir platform üzerinden yönetilmesi sağlanır. Toplam planlı bakım ve otonom bakım gibi katma değerli yönetim sistemleri için altyapı sağlanır.
MAS Bakım Yönetimi modülü ile gerçekleştirebileceğiniz fonksiyonlardan bazıları:

 • Gerçek zamanlı bakım çağrı yönetimi
 • Planlı bakım yönetim
 • Planlama entegrasyonu
 • Otomatik arıza sebep toplama

MAS Atölye Çizelgeleme

İş emirleri MRP/ERP sisteminden otomatik olarak aktarılır ve iş merkezlerine atanır, iş planları gerçek zamanlı revize edilir. Bu işlemler sürükle bırak fonksiyonu ile dashboard üzerinden on-line yönetilir. Sahadan toplanan verilerin anlık olarak çizelge ekranına taşınarak görsel ve etkin planlama kabiliyeti sunulur.
MAS Atölye Çizelgeleme fonksiyonunun bazı özellikleri,

 • Planlama çizelgesi ile operatör panellerinin entegrasyonu
 • Takvim, duruş ve planlı bakım entegrasyonu
 • Planlama kısıt yönetimi
 • Kalıp ve takım ömrü takip
 • Toplanan üretim, duruş ve hurda kayıtlar ERP sistemine otomatik olarak aktarımı

Kalite Kontrol

 • Gerçek zamanlı kalite onayları
 • Kalite planı ve örnekleme modelleri ile ölçüm
 • Proses parametre kayıtları, İpk uygulamaları

Raporlar

MAS Hakkında

 • Duruş ve hurda raporları
 • OEE ve verimlilik raporları
 • Planlama ve çizelgeleme raporları
 • Kapasite kullanım ve darboğaz raporları
 • Bakım çağrı analiz raporları
 • Çevrim süre analiz raporları
 • Hazır KPI’lar; OEE, C/T, PPM, MTBF, MTBM, Smed, Ucl, Lcl vb.
 • Personel, vardiya, kalıp, sipariş bazlı üretim ve performans raporları
 • Zaman etüdü ve çevrim süre dağılım raporları
 • Operatör manuel bildirim raporları

Diğer Uygulamalar

 • Hammadde tüketimi
 • İzlenebilirlik projeleri
 • Operasyonlar arası tetikleme
 • Yalın üretim destek çalışmaları
 • Dijital kanban ve süpermarket projeleri
 • Elektrik, sıcaklık ve basınç ölçümleri

Comments are closed.