MAS Nasıl Çalışır?

MAS Üretim Yönetim Sistemi ile sahadan veri toplama işlemi sensörler ve PLC ara yüzü tarafından gerçekleştirilir. Üretim sahasından toplanan sinyaller, veritabanına kaydedilir ve standartlar ile karşılaştırılarak gerçek zamanlı verimlilik izlenir. Duruşlar, üretim sinyalinin kesilmesi durumunda otomatik olarak kaydedilir. Sistem gerçek zamanlı ve manipüle edilmemiş verilerle çalışır. Diğer katma değer ise toplanan verilerin işlenerek bilgiye çevirmesidir. Sistem MRP/ERP sistemindeki verileri üretim sahasına iletmekte, üretim sahasından otomatik ya da manuel yöntemlerle toplanan veriler ise MRP/ERP sistemine gerçek zamanlı olarak taşımaktadır.

MAS

Bir sürücü, hız ve benzin göstergesi gibi bilgiler olmadan aracı verimli kullanamaz. Üretim organizasyonları da ortaya konulan üretimin performansını sahadan veri toplama ile takip edemezse, üretimlerini hedef ve stratejileri doğrultusunda yönetemezler. MAS ile organizasyon üretim verilerini gerçek zamanlı biçimde önce bilgiye ardından karar ve faaliyete çevirebilirsiniz. Sonuca etki eden parametreleri bir dashboard aracılığı yönetim aracı olarak kullanabilirsiniz. Üretimin şeffaflaşması, paydaşlara yeni gelişim kapıları açar. Günlük operasyonel işlyönetim aracı olarak kullananerin üstüne çıkarak, değer yaratmaya ve problemlere odaklanabilirsiniz.

Comments are closed.